Bractwo Lutni

Impulsem powstania w 1993 roku zespołu „Bractwo Lutni z Dworu na Wysokiej” była radość wspólnego, wielogłosowego śpiewu. Towarzyszyła ona zarówno maszemu domowemu muzykowaniu, jak i modlitwie liturgicznej. Ukształtowani przez dominikańską scholę, odnaleźliśmy w muzyce Renesansu świadectwo żywej duchowości i harmonii.

Zespół Bractwo Lutni w nowym składzie (Zuzanna Pilchówna – sopran, Swietłana Szydłowska – alt, Nikifar Malinowski – tenor, Karol Pilch – bas, Antoni Pilch – bas, lutnia) wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza w Przemyślu (Sierpień 2011), w uroczystościach 425 rocznicy śmierci Króla Stefana Batorego w Grodnie na Białorusi (Grudzień 2011), oraz na uroczystym koncercie Ambasady RP w Bratysławie (Grudzień 2011).

Propozycje Programowe

  • Udział we mszy św. XVI-wieczne psalmy, pieśni maryjne i inne, stosownie do okresu liturgicznego, oraz współczesne kompozycje religijne, powstałe w duchu harmonii renesansowej (autorzy: Mikołaj Gomółka, Wacław z Szmotuł, Cyprian Bazylik, Ładysław z Gielniowa, Jacek Sykulski, Paweł Bębenek, Jacek Gałuszka OP i inni);
  • Koncert muzyki religijnej i świeckiej w kościele dostosowany charakterem do sakralnego wnętrza (Juan del Encina, John Dowland, Krzysztof Klabon, Thomas Campion, Josquin des Pres, Heinrich Isaak, Claudin de Sermisy, Thomas Arbeau i inni);
  • Wieczór renesansowy w świeckim wnętrzu wprowadza uczestników w atmosferę XVI-wiecznej biesiady (lampka wina mile widziana), w której psalmy, madrygały, kanony wykonywane wspólnie z publicznością, utwory lutniowe i poetyckie łączą się w jedną całość, otwierającą przed zgromadzonymi świat dawnej tradycji, która – choć zapomniana – wciąż nas kształtuje i w nas żyje (Giovanni Gastoldi, Thomas Ravenscroftte, Caspar Othmayr, Giorgio Mainiero i in.).

Nagrania

Zapraszamy do posłuchania kilku naszych nagrań w składzie z 1998 roku oraz w aktualnym składzie.

Comments are closed.